STATYSTYKI OPISOWE:
mediana, moda (dominanta), średnia, częstości, odchylenie standardowe, skośność, kurtowa, WYKRESY i TABELE, INTERPRETACJA
Metody korelacyjne, analiza wariancji, (t-test, ANOVA, MANOVA), analiza czynnikowa, analiza rzetelności, statystyki nieparametryczne. Soft: SPSS, MsExcel, Statistica. Psychologia, pedagogika, socjologia.
Zajmuję się pomocą przy: projektowaniu badań (bardzo ważny etap), opisie wyników, rezultatach (obliczenia) i ich interpretacji.
Nie piszę prac 'za kogoś' - jedynie krok po kroku prowadzę studenta.

Witam,

Jestem absolwentem psychologii oraz doktorantem. Zajmuję się między innymi metodologią nauk humanistycznych.

Pozdrawiam! - Tomek

Copyright Tomek © 2007-2009

Linki reklamowe:Drużyna Rycerska Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim- Defensores Virtutum, Podzamcze Wałbrzych PL - wortal osiedlowy, Angielski.Wałbrzych.pl

Design provided by Free Web Templates - your source for free website templates